Hållbara tempererade transporter

Diarienummer 2008-01764
Koordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 090 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2010
Status Avslutat