Hållbara tempererade transporter

Diarienummer
Koordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 090 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01764

Statistik för sidan