Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Akademi textil, teknik och ekonomi
Bidrag från Vinnova 6 894 211 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2023
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Det finns en stor efterfrågan av hållbara textilier. Dessutom står brödavfall för en stor del av de svenska stormarknaders matavfall. Projektet ska demonstrera en hållbar strategi för återanvändning av brödavfall för produktion av nya textilier. Projektets specifika mål är -Att återanvända brödavfall för odling av filamentösa svampar -Att optimera industriellt etablerade tekniker för produktion av garn, vävt tyg, och nonwoven textiler från svampcellsvägg. -Att utforska möjligheterna att implementera de nya processerna i de befintliga textil- och livsmedelsvärdekedjorna.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt representerar nya tillvägagångssätt för produktion av hållbara textilier. Svampfibers potential för textilproduktion kommer för första gången undersökas i detta projekt. Huvudhypotesen i detta projekt är att svampbaserad textilproduktion från svampcellvägg kan utföras med hjälp av befintlig infrastruktur i textil- och pappersindustrin. Dessutom förutsäger vi att svamptextilier kommer att ha bra prestanda för ersättning av kommersiella fibrer som används speciellt i kläder, hemtextil och medicinska textilapplikationer.

Planerat upplägg och genomförande

Svampar ska odlas i brödavfall och svampcellväggen isoleras från proteinfraktion. Svampgarn kommer att framställas från svampcellvägg genom att utveckla en våtspinnningsmetod. Non-woven textilier kommer att framställas från svampcellsvägg med hjälp av en våtlagd process som påminner om papperstillverkning. Ätbara filamentösa svampar kommer att användas för produktion av svamptextilier. Genom reduktion av varje Kg torrt brödavfall erhålls 50-100 gr svamptextilier och 100-200 gr svampproteiner som potentiellt kan förädlas till exempelvis djurfoder eller mat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 februari 2022

Diarienummer 2018-04093

Statistik för sidan