Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Akademi textil, teknik och ekonomi
Bidrag från Vinnova 6 880 742 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2023
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att vända två stora miljö-utmaningar till nya möjligheter. 1- Den negativa effekten av kommersiella textilier 2- Den stora volymen av matsvinn Under projektet genererades nya förnybara textilmaterial från matsvinn. Vi använde matsvinn som substrat för att odla trådbildande svampar. Dessa mikroorganismer växer i form av mikroskopiska fibrer. Nya metoder utvecklades för att spinna filament och att göra garn av svamp-mikrofibrer. Metoder utvecklades också för att omvandla svampmaterialet till bioplaster och läderliknande material.

Långsiktiga effekter som förväntas

Odling av svampar i brödavfall i bioreaktorer resulterade i ett snabbt svamptillväxt. Svampbiomassan behandlades för att isolera mikrofibrerna som användes för spinning av filament och generering av garn. Garnen visade lovande egenskaper för medicinsk användning (antibakteriella och sårläkande egenskaper). Läderliknande material och bioplaster tillverkades genom våt-läggning av mikrofibrer, med intressanta egenskaper för läderprodukter och förpackningsapplikationer. Svampproteiner återvanns som biprodukter med potentiell användning i livsmedel och foder.

Upplägg och genomförande

Svamptextilprojektet genomfördes vid Högskolan i Borås i samarbete med projektpartners (KTH, RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) och flera andra universitet och forskningsinstitut som började samarbeta med projektet senare. Vi har kommunicerat om resultaten av projekt med flera företag och institut som kan vara den potentiella användaren av svamptextilierna i framtiden och fått positiv feedback. Hittills har projektet resulterat i 6 vetenskapliga publikationer och vi har ytterligare 6 manuskript under förberedelse. Mer information finns på projektets hemsida.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 mars 2023

Diarienummer 2018-04093

Statistik för sidan