Hållbara och kvalitetssäkrade kommunikationstjänster i äldreomsorgen

Diarienummer
Koordinator In View AB
Bidrag från Vinnova 1 830 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03833

Statistik för sidan