Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara lekmiljöer i staden

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - EECS, MID, KTH
Bidrag från Vinnova 10 097 140 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2022
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att på ett systematiskt sätt undersöka hur naturrika utemiljöer för lek förstärkta med digital teknik fungerar i praktiken för barns lek jämfört med lek på traditionell lekplats och lek i skog. Även att undersöka hur barns lek påverkas om de får möjlighet att själva förstärka en naturrik utemiljö med hjälp av digitala komponenter. Vidare var målet att utveckla och validera vägledningar för att stödja beställare och stadsplanerare i att skapa naturrika lekmiljöer med högt lekvärde som också är ekologiskt rika samt att tillämpa denna kunskap vid anläggandet av sådana platser.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har ett antal studier med barngrupper genomförts i tre kommuner, i lekmiljöer med digitala inslag samt utan sådana inslag, för att undersöka hur barns lek påverkas av olika fysiska och digitala lekmaterial när dessa installeras i naturrika miljöer såsom en skog. Resultat från dessa studier visar hur olika lekmaterial och egenskaper i landskapet tillsammans påverkar lekens karaktär på olika sätt. Två vägledningar ”Lek på Riktigt” och ”Lekotoper” har utarbetats och validerats av kommunanställda och landskapsarkitekter och de finns nu tillgängliga gratis via internet.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har varit tvärdisciplinärt och kunskap från akademi, industri och behovsägare har integrerats vid utvecklandet av vägledningar för planerare och beställare av lekmiljöer. Den tvärdisciplinära metoden som användes i studierna av lek utomhus gjorde det möjligt att studera barns lek avseende observerade lektyper, barnens lekupplevelse, hur fysiskt aktiva barnen var, hur leksammanhang utvecklades över tid samt vilka fysiska och digitala material och artefakter barnen använde i leken. En inventering av ekologiska värden i de olika lekmiljöerna ingick också.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2023

Diarienummer 2018-04049

Statistik för sidan