Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara Hampainnovationer - Från svinn till vinn

Diarienummer
Koordinator Mäteria Technologies AB
Bidrag från Vinnova 2 995 766 kronor
Projektets löptid november 2021 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Framtidens mat
Ansökningsomgång Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror

Syfte och mål

Många agrikulturella restströmmar innehåller högvärdigt protein som idag inte utnyttjas till sin fulla potential. En sådan restström är hampfrökaka som erhålls vid produktion av hampafröolja. Projektets syfte är att tillvarata och uppgradera hampafrökaka genom att med olika extraktionsmetoder få ut, rena och karaktärisera proteinerna på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som förutsättningarna för fiberfasen undersöks. Målsättningen är att använda proteinerna i nya innovativa, hållbara och lokalproducerade livsmedelsprodukter med fokus på kött- och mejerianaloger.

Förväntade effekter och resultat

Genom ett ökat utnyttjande av hampfrökaka minskas produktionssvinnet samtidigt som det öppnar upp för nya närproducerade proteinråvaror med bra kvalité, vilket efterfrågas från dagens livsmedelsproducenter. Detta genererar i sin tur nya innovativa produkter med mindre klimatpåverkan och ett hållbarare resursutnyttjande. En ökad efterfrågan på hampaprotein gynnar även jordbruket, då hampa har positiva effekter på jordmånen med hög kolinlagring och lågt vattenbehov samtidigt som den kan odlas även längre upp i Sverige. Projektet kan även generera nya affärsmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i olika arbetspaket som bygger på varandra. Inom de olika arbetspaketen kommer olika hampafraktioner, extraktionsmetoder och behandlingar av proteinsedimentet att testas och karaktäriseras både med avseende på komponenter, funktionella egenskaper och känslighet för värme och processning. Detta tillsammans med en utvärdering av processernas skalbarhet ligger därefter till grund för det sista arbetspaketet i vilket produktapplikationer kommer att testas i pilotskala och därefter generera produktprototyper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2023

Diarienummer 2021-03570

Statistik för sidan