Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara Hampainnovationer - Från svinn till vinn

Diarienummer
Koordinator Mäteria Technologies AB
Bidrag från Vinnova 2 992 781 kronor
Projektets löptid november 2021 - december 2023
Status Avslutat
Utlysning Framtidens mat
Ansökningsomgång Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade främst till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter kring hampan, dess odlingsförmåga och hampaproteinets extraktionsmöjlighet, egenskaper och potential för användning inom nya livsmedel Målet var att genom denna kunskap utveckla nya eller förbättrade typer av processer och produktprototyper inom mejeri-, och köttanalog segmentet för den veganska och vegetariska marknaden, och därigenom öka resurseffektiviteten av den svenskodlade hampan samt skapa en ekonomisk och miljömässig hållbarheten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resulterade i ny kunskap och framtagning av en extraktionsprocess som även testats i uppskalningsförsök. Det extraherade proteinets egenskaper visade sig ha stor potential att användas till olika typer av livsmedelsapplikationer. Proteinet har använts vid framtagning av extruderade köttanaloger för vilka en ny typ av extruderingsprocess har utvecklats som minskar energiåtgången med över 70%, samt framtagning av glassprototyper. Dessutom har köttanaloger baserade på kommersiellt hampakoncentrat och gluten eller kikärta tagits fram och testats sensoriskt.

Upplägg och genomförande

Projektteamets alla deltagare (från både akademin och industripartners) säkerställde att innehåll, upplägg och genomförande både höll en hög vetenskaplig nivå samt att resultaten var relevanta för industriparternas verksamheter. Arbetspaketen genomfördes enligt planerna och var väl förankrade i projektets övergripande mål och projektteamets kunskaper och kompetenser togs tillvara och stärktes. Regelbundna projektmöten och aktiviteter skapade en öppen och jämlik atmosfär där alla kom till tals och allas åsikter och idéer togs emot på ett bra sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 januari 2024

Diarienummer 2021-03570

Statistik för sidan