Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara distributionssystem för e-handel av dagligvaror

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka eventuella effekter inom trafik, miljö, resvanor och ekonomi till följd av en ökad e-handel med dagligvaror inom hemtjänsten och bland privatpersoner i Göteborgs Stad.Studien har genomförts i fyra delar:Del 1 Hemtjänsten i SDF Centrum och SDF Frölundas inköpsresor före upphandling av e-handelDel 2 Implementering av e-handel inom hemtjänstDel 3 Privatpersoners attityder till e-handelDel 4 Distributionssystem för e-handelFör hemtjänsten visar beräkningar att kommunerna kan spara tid på att låta en e-handels leverantör köra ut varorna till vårdtagarna istället för att ombesörja detta själva. Enligt genomförda intervjuer skulle en övergång till e-handel med hemleverans för verksamheterna också kunna innebära förbättringspotential i arbetsmiljön till följd av färre tunga lyft för vårdpersonalen, obruten kylkedja, trygghet för vårdtagarna när det inte är hemtjänstpersonalen som lämnar dagligvarorna och större möjligheter för vårdtagare att se butikernas utbud på dataskärmar vilket skulle kunna ge mer varierade inköp. För vårdpersonalen skulle det också kunna effektivisera verksamheten.För privatpersoner visar enkätundersökningen att de främsta anledningarna till att e-handla mat handlar om tid och bekvämlighetVilken effekt e-handel har på transportsträckor och miljöbelastning beror till stor del på densitet och på distribunalens placering. Enligt resultaten från simuleringarna finns en potential att mer än halvera koldioxidutsläppen från transporter relaterade till inköp av dagligvaror genom ökad e-handel. Koldioxidutsläppen från de inköpsresor som helt skulle kunna ersättas med e-handel skulle minska från drygt 700 till 300 ton/år. Den potentiella besparingen är sannolikt ännu större då även en del av de inköp som gjordes i samband med andra ärenden sannolikt innebär längre körsträcka än om inköp inte ingick i rutten. Eventuellt skulle kanske dessa andra ärenden också utföras utan bil om inköpen ersattes med e-handel. Det skulle också innebära att vi får allt fler distributionsbilar i våra bostadsområden både dag och kvällstid. Detta är något att ta i beaktande vid utformning av nya bostadsområden och vid stadsbyggande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04430

Statistik för sidan