Hållbar utveckling med stöd av demokratisk e-förvaltning

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01024

Statistik för sidan