Hållbar tillväxt, energi och innovationer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - augusti 2014
Status Avslutat