Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar resursanvändning genom materialåtervinning och avfallsprevention

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 395 692 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00967

Statistik för sidan