Hållbar resursanvändning genom materialåtervinning och avfallsprevention

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 395 692 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00967

Statistik för sidan