Hållbar produktion av växtråvara och cellkulturer från medicinalväxter

Diarienummer 2013-00312
Koordinator IN VITRO PLANT-TECH AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2013
Status Avslutat