Hållbar produktion av växtråvara och cellkulturer från medicinalväxter

Diarienummer
Koordinator IN VITRO PLANT-TECH AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00312

Statistik för sidan