Hållbar kollektivtrafik - effekter av bättre samordning och ökad flexibilitet

Diarienummer 2017-03275
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 5 609 708 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med vår forskningsstudie är utifrån strategierna; mer samordnade upphandlingsunderlag och ökad flexibilitet, utvärdera kostnads- och miljöeffekter av de kostnadsdrivare som i högsta grad anses bidra till ökande kostnader i kollektivtrafiken. Utifrån utvärderingen av påverkan av olika kostnadsdrivare avser vi undersöka lämpliga åtgärder för att minska eller hämma kostnadsökningarna där det är mest motiverat. Målet är således att skapa förutsättningar för en hållbar offentlig upphandling av kollektivtrafik.

Förväntade effekter och resultat

Tidigare studie har visat att peak-trafik och särkrav är starka kostnadsdrivare inom kollektivtrafiken och därmed kommer effekter av dessa att studeras djupare och åtgärder för att hämma kostnadsökningarna att tas fram. Forskningen på LiU kommer att utföras i samarbete med VTI, Karlstads universitet (SAMOT), Nobina AB (bussoperatör), Östgötatrafiken (RKM) och Sveriges Bussföretag. Resultaten skapar underlag för beslutsfattare inom branschen att verka för en innovativ och effektiv process för upphandling av kollektivtrafik med fokus på både kostnadseffektivitet och miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet tar sin utgångspunkt i tidigare forskning där ett antal bussoperatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter intervjuades om orsakerna till kostnadsökningarna inom branschen. Utifrån deras svar identifierades nio olika kategorier som ansågs vara dominerande kostnadsfaktorer. Flera av dessa är relaterade till miljöaspekter. Med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder kommer betydelsen av olika kostnadsdrivare analyseras genom intervjuer samt beräkningar av kostnadsdrivarnas påverkan både i monetära termer och i termer av negativ miljöpåverkan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.