Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hakuna Färs - baserad på klimatsmarta insekter.

Diarienummer
Koordinator HAKUNA MAT AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att ta fram en prototyp på en färs av insekter som ett nyttigt, hållbart och konkurrenskraftigt alternativ till kött. I jämförelse med animalisk färs överträffar prototypen målen vad gäller proteinhalt, fettkvalitet och klimatpåverkan. Insekterna är uppfödda i Sverige på ekologiska råvaror. Färsen har uppnått en önskad konsistens som är möjlig att forma. Smaken är neutral och enkel att smaksätta. Vidare krävs mer ingående studier kring färsens förmåga att frysas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Prototypen har hög måluppfyllelse och projektet har resulterat i ett ökat fokus på ätbara insekter i Sverige, vilket driver en efterfrågan på produkten. Projektet har genererat kunskap kring mjölmasken som råvara samt dess livsmedelsegenskaper. Resultatet utgör en bra grund i ett vidare arbete med att utveckla insektsbaserade livsmedel riktade mot en västerländsk marknad. Provsmakare upplever prototypen användarvänlig och ser positivt på att använda färsen som ett alternativ till kött.

Upplägg och genomförande

Produktutvecklingen har fokuserat på färsens sensoriska egenskaper. SP Food and Bioscience utförde en studie kring proteinernas mikrostruktur som var till god hjälp i utformningen av färsen. Hypotesen om syrsor som huvudkomponent förkastades i ett tidigt stadie på grund av smak, konsistens samt dess höga pris. Fokusgrupper var till stor hjälp vid utvärdering av färsen. Upplagd projektplan har följts med revidering för ett större behov av tester kring färsens beståndsdelar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02446

Statistik för sidan