Hägring

Diarienummer 2018-02029
Koordinator Bjorkstrom Robotics AB
Bidrag från Vinnova 193 842 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Externa länkar