Hägring

Diarienummer 2018-02029
Koordinator Bjorkstrom Robotics AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Idag fungerar Hägring väl som en kraftfull och precis Augmented Reality system för visualisering av framtida byggnationer utomhus. Dock har vi hittat flera områden där man kan förbättra Hägring för att bli: 1. Ännu bättre gällande positionering, som fungerar på fler områden 2. Bättre visuell upplevelse tack vare avancerad bildbehandling 3. Stärka med patent

Förväntade effekter och resultat

1. Positioneringen fungerar på ett bredare område, inomhus och även för områden där GPS fungerar sämre. 2. Illusionen, upplevelsen förstärks än mer tack vare avancerade bildbehandlings algoritmer. 3. Vi skyddar oss med hjälp av patent

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att i vårat team ta oss an uppgifterna och förhoppningsvis i samarbete med extern expertis kunna utveckla oss fram till en bra lösning.

Externa länkar

Hemsidan som beskriver oss och vår produkt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.