Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hägring

Diarienummer
Koordinator Bjorkstrom Robotics AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi ska ta fram en helt ny visualiseringsprodukt, som överträffar allt som finns idag, för arkitekter, projektörer, byggindustrin m.fl. Den baseras på Augmented Reality glasögon + högprecisions sensorer som ger en positionsnoggrannhet på centimeternivå. Användaren ska kunna ladda in 3D modeller av exempelvis hus in i produkten Hägring, som kan befinna sig var som helst i Sverige, detta görs via våran molntjänst. Användaren tar på sig Hägring och kan se ritningen i 3D och full skala. Det är som om byggnaden redan står på plats! Användaren ser verkligheten samtidigt som denne ser modellen

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har fått ihop en produkt som vi kan låta producera med kort ledtid max 2 månader. Vi har testat ute på fält med potentiella kunder och det har fungerat väl! Vi har således en produkt som tillåter användaren att placera ut en 3D modell av en villa där den är tänkt att stå med GPS koordinater på centimeternivå. Användaren kan se villan som om den redan vore byggd och röra sig fritt i och runt villan. Användaren får en total förståelse över hur villan kommer att bli både till utseende och storlek.

Upplägg och genomförande

Vi köpte in olika hårdvaror, utvärderade och integrerade de i ett välavvägt system. Det visade sig att delarna var för sig fungerade väl, men tillsammans kunde det bli problem. Det uppkom problem som inte förutsett som behövde lösas. De olika delarna i systemet har behövt trimmas in för att som helhet fungera väl tillsammans. Vi har även testat produkten i tidiga stadier hos potentiella användare för att samla in information om vilka funktioner som är viktigast att fokusera på. Det är framförallt 3D modellernas utformning och filformat som har ändrats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04823

Statistik för sidan