Hack for Sweden

Diarienummer 2013-05319
Koordinator Statistiska centralbyrån - SCB Stockholm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Hack for Sweden genomfördes den 15-16 mars 2014 med öppna och fria data från 13 myndigheter och organisationer. Antalet deltagare var ca 75.

Resultat och förväntade effekter

De 21 lagen använde myndigheternas data och skapade olika tjänster och prototyper som presenterades dag 2. Det blev många diskussioner mellan deltagare och myndigheternas experter om data och datas beskaffenhet. Att det går att göra värdefulla tjänster med myndigheternas data blev tydligt. även behov att förändra tillgängligheten och data på olika sätt kom fram.

Upplägg och genomförande

Upplägget genomfördes som planerat. De 21 lagen innehöll IT-utvecklare och datajournalister, både studenter och yrkesverksamma. Vi fick flera återbud sista två veckorna, annars kunde vi ha varit några personer till. Juryn delade ut pris i fyra kategorier plus ett specialpris. Dessutom korade MSB Bästa krisapp. Nästan alla lag använde data från flera myndigheter. Hack for Sweden innebar att flera myndigheter skyndade på processen med att tillgängliggöra öppen data.

Externa länkar

Nyheter om data, mediaåtergivning, vinnare Intervjuer, presentationer och soffanalys i tolv olika filmer På Facebook finns nyheter om data inför tävlingen, foton, medieklipp, uppdateringar om vad som har hänt sedan På webbplatsen fanns all information om Hack for Sweden

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.