H2020-planering: I-AM-FAST

Diarienummer 2014-06139
Koordinator Alkit Communications AB - Alkit Mölndal
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - februari 2015
Status Avslutat