Guldlänken 2012

Diarienummer 2011-03735
Koordinator Calaha Information AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att bedriva en tävling som stimulerar offentlig sektor i den innovativa utvecklingen av e-förvaltningen. Målen är: att öka kvalitén på offentlig e-förvaltning. att identifiera och uppmärksamma best practice på området. att dela ut priset på konferensen Offentliga Rummet. att använda de tävlandes kunskaper och erfarenheter till erfarenhetsspridning och erfarenhetsutbyte, bland annat genom att producera seminarier på Offentliga Rummet och i andra sammanhang. Syfte och mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Blande ett 30-tal förslag utsåg juryn först 12 seminfinalister som efter en fortsatt process reducerades till fyra finalister: Mina fordon mobil app (applikation) för fordonstjänster, Transportstyrelsen. Stockholms miljöbarometer, Miljöförvaltningen i Stockholm. Trafiklab -- initiativ för öppen trafikdata, Samtrafiken i Sverige AB, SL och Viktoriainstitutet. www.1177.se - Ingången till hela Sveriges vård, Inera AB tillsammans med alla Sveriges landsting och regioner. Segrare blev Trafiklab. Processen skapar stor uppmärksamhet och spridning för best practice.

Upplägg och genomförande

Guldlänken genomförs i en process från inbjudan i november/december fram till prisutdelning i maj/juni. Processens detaljer utvecklas i slutrapporten.

Externa länkar

www.guldlanken.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.