Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Guldlänken 2011

Diarienummer
Koordinator Calaha Information AB
Bidrag från Vinnova 340 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - november 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målen enligt ansökan var: - att öka kvalitén på utförande av offentlig sektors e-tjänster - att identifiera och uppmärksamma best practice på området - att dela ut priset på konferensen Offentliga Rummet Samtliga mål har uppfyllts vilket utvecklas i bifogade slutrapport.

Långsiktiga effekter som förväntas

Guldlänken stimulerar olika typer av aktörer i offentlig sektor att lyfta fram sin egen e-förvaltningsutveckling som sedan prövas av en jury i flera steg. I samband med detta sker också oftast en informationsspridning. I senare skeden ökar informationsspridningen och blir omfattande när det gäller de fyra finalisterna. Dessa goda exempel har framträtt i olika sammanhang under året och exemplen sprider sig också till andra aktörer inom den offentliga förvaltningen vilket innebär att Guldlänken stimulerar e-förvaltningens utveckling i landet.

Upplägg och genomförande

Guldlänken genomförs i många steg med en inledning i november-december fram till prisutdelning i slutet av maj i Trollhättan. Under hösten har också speciella Guldlänksseminarier genomförts i Sundsvall och Göteborg. Processen redovisas i detalj i bifogade slutrapport.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02278

Statistik för sidan