Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Guldlänken 2011

Diarienummer
Koordinator Calaha Information AB
Bidrag från Vinnova 340 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen enligt ansökan var: - att öka kvalitén på utförande av offentlig sektors e-tjänster - att identifiera och uppmärksamma best practice på området - att dela ut priset på konferensen Offentliga Rummet Samtliga mål har uppfyllts vilket utvecklas i bifogade slutrapport.

Resultat och förväntade effekter

Guldlänken stimulerar olika typer av aktörer i offentlig sektor att lyfta fram sin egen e-förvaltningsutveckling som sedan prövas av en jury i flera steg. I samband med detta sker också oftast en informationsspridning. I senare skeden ökar informationsspridningen och blir omfattande när det gäller de fyra finalisterna. Dessa goda exempel har framträtt i olika sammanhang under året och exemplen sprider sig också till andra aktörer inom den offentliga förvaltningen vilket innebär att Guldlänken stimulerar e-förvaltningens utveckling i landet.

Upplägg och genomförande

Guldlänken genomförs i många steg med en inledning i november-december fram till prisutdelning i slutet av maj i Trollhättan. Under hösten har också speciella Guldlänksseminarier genomförts i Sundsvall och Göteborg. Processen redovisas i detalj i bifogade slutrapport.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02278

Statistik för sidan