Guldlänken 2010

Diarienummer
Koordinator Calaha Information AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03009

Statistik för sidan