Guldlänken - inspiration och lärande från exempel

Diarienummer
Koordinator Calaha Information AB
Bidrag från Vinnova 365 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom Guldlänken lyfter vi varje år fram exempel på innovationskraft i offentlig förvaltning. Denna aktivitet syftade till att ytterligare stärka erfarenhetsspridningen. Här fokuserades processerna, förändringsresorna, för att finna hinder och drivkrafter och även för att söka det som kan vara generaliserbart i de olika resorna. Verksamheten har genomförts enligt plan. Resultaten har sammanställts och analyserats. Allt material finns publicerat på www.guldlanken.se

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från de tre samverkande aktiviteterna har sammanställts och analyserats. Resultatet har spridits till konferensdeltagare och andra intressenter. Allt material finns också på www.guldlanken.se. Samlat ger resultaten bra underlag för policyaktörer, utvecklingsfinansiärer och relevanta organisationers egen utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde tre samverkande delar: En tidning på 16 sidor producerades där vi presenterade ett antal Guldlänks-case från de senaste åren. Vi blandade intervjuer med generaliseringar av erfarenheter. En film producerades som skall tjäna som inspiration. Filmen lanserades på konferensdagen 6 februari och har sedan haft en god spridning via olika kanaler. En konferensdag genomfördes i Stockholm 6 februari med ett 80-tal deltagare. Utöver olika inlägg från scen genomfördes ett aktivt workshoparbete där deltagarna identifierade olika hinder för framgångsrik förändring.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.