GTFS-filer med planerad information för all Sveriges kollektivtrafik

Diarienummer
Koordinator Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att publicera och tillgängliggöra GTFS filer (General Transit File Specification)som innehåller Sveriges samlade planerade kollektivtrafiksdata. I augusti 2012 fanns GTFS filerna tillgängliga på www.trafiklab.se för nedladdning.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat är att nya tjänster ska kunna byggas i och med att tredjepartsutvecklare får tillgång till informationen på ett enkelt sätt. Sedan publicering har ca 100 utvecklare varit inne och hämtat ut filerna.

Upplägg och genomförande

Projektet har säkerställt under genomförandeprocessen att det satts upp en förvaltningsorganisation som löpande publicerar när nya filer finns tillgängliga för att hålla datan uppdaterad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.