Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gruvfruns ansikten

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Värmlands Muséum använde Naim Josefis klänningar i stål för att gestalta Gruvfrun på en utställning sommaren 2018. Avsikten med projektet var att kunna spela in filmer med Gruvfrun i mänsklig gestalt. Filmerna kunde komplettera utställningen men framför allt visas i andra sammanhang. Syftet är att inspirera och väcka intresse för mineral och metallhantering genom spännande berättelser och det oväntade användningsområde för stål som klänningarna utgör. Målet, att publicera berättelsen om Gruvfrun och filmerna på programmets webbplats, uppnåddes.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det direkta resultatet - filmerna - finns och har spridits via sociala medier. Den förväntade effekten är att unga människor ser filmerna och blir intresserade av metaller och mineraler. Räckvidd och genomslag för en enskild insats är mycket svårt att mäta men förhoppningsvis kan insatsen tillsammans med flera andra insatser som pågår samtidigt få den önskade effekten.

Upplägg och genomförande

Inför utställningen "Gruvfruns ansikten" i Långbans gruvby fotograferades och filmades en mänsklig "gruvfru" iklädd ett antal klänningar av stål på plats i Långbans gruva. Filmen kompletterades med reportagefilm från vernissagen. Alltsammans är publicerat på programmets webbplats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 maj 2018

Diarienummer 2018-02518

Statistik för sidan