Gruvfruns ansikten

Diarienummer 2018-02518
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Värmlands Muséum använde Naim Josefis klänningar i stål för att gestalta Gruvfrun på en utställning sommaren 2018. Avsikten med projektet var att kunna spela in filmer med Gruvfrun i mänsklig gestalt. Filmerna kunde komplettera utställningen men framför allt visas i andra sammanhang. Syftet är att inspirera och väcka intresse för mineral och metallhantering genom spännande berättelser och det oväntade användningsområde för stål som klänningarna utgör. Målet, att publicera berättelsen om Gruvfrun och filmerna på programmets webbplats, uppnåddes.

Resultat och förväntade effekter

Det direkta resultatet - filmerna - finns och har spridits via sociala medier. Den förväntade effekten är att unga människor ser filmerna och blir intresserade av metaller och mineraler. Räckvidd och genomslag för en enskild insats är mycket svårt att mäta men förhoppningsvis kan insatsen tillsammans med flera andra insatser som pågår samtidigt få den önskade effekten.

Upplägg och genomförande

Inför utställningen "Gruvfruns ansikten" i Långbans gruvby fotograferades och filmades en mänsklig "gruvfru" iklädd ett antal klänningar av stål på plats i Långbans gruva. Filmen kompletterades med reportagefilm från vernissagen. Alltsammans är publicerat på programmets webbplats.

Externa länkar

Programmets webbplats, där filmerna om Gruvfrun är upplagda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.