Gruvfruns ansikten

Diarienummer 2018-02518
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Avsikten med aktiviteten är att i samband med en utställning vid Värmlands muséum spela in filmer med Gruvfrun i mänsklig gestalt. Filmerna kan komplettera utställningen men framför allt visas i andra sammanhang. Syftet är att inspirera och väcka intresse för mineral- och metallhantering genom spännande berättelser och det oväntade användningsområde för stål som gruvfruns klänningar utgör.Målet är att lyfta stål och metallers potential som material samt att bredda en spännande utställning till särskilt ungdomar med intresse för naturvetenskap och teknik.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten är att filmerna ska öka ungdomars intresse för stål- och metallframställning.

Planerat upplägg och genomförande

Värmlands Museums årliga utställning i gruvbyn Långban har 2018 Gruvfrun som tema. Under utställningen gestaltas Gruvfrun av dockor iklädda Naim Josefis stålklänningar, vilka tagits fram inom tidigare aktiviteter i Metalliska material. Utställningen kommer dock att visa en mänsklig Gruvfru på bild. Aktiviteten genomförs så att Gruvfrun även filmas samtidigt som fotograferingen. Filmerna kan sedan användas för att nå en betydligt bredare publik än den som kan nås via utställningen, via t.ex. programmets webbplats och sociala media.

Externa länkar

Webbplatsen innehåller information om programmet och dess insatser, samt nyheter om metallindustrin i stort.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.