Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gruppers Kollektiva Förmåga

Diarienummer
Koordinator Collectivate AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00337

Statistik för sidan