Gruppers Kollektiva Förmåga

Diarienummer 2010-00337
Koordinator Collectivate AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2011
Status Avslutat