Grundvattendata som öppna datakällor på SGU

Diarienummer 2013-04890
Koordinator Sveriges geologiska undersökning
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att bygga upp och vidareutveckla en hållbar infrastruktur (publiceringsramverk och/eller API) baserad på beständiga URIer samt kompetens och rutiner för att tillgängliggöra data som öppna datakällor. SGU har publicerat 6 olika datakällor inom detta ramverk/API från våra grundvattendatabaser. Av dessa datakällor finns 6 tillgängliga som JSON och 5 datakällor finns publicerade även som CSV. Publicering har gjorts med Atomflöden/API med tillhörande produktdokumentation och URIer för anrop och nedladdning.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet har blivit en mera automatiserad process för att uppdatera och tillgängliggöra data samt kompetens om tillhandahållande i öppna standardiserade och maskinläsbara format. Datakällorna finns publicerade i en betaversion som Atomflöden/API under resource.sgu.se/oppnadata. Vidare har projektet gett en ökad kompetens och erfarenhet om olika tekniska lösningar för publicering av data. Vi kan också se indikationer på att grundvattendata har fått en större spridning och minskat arbete med dataleveranser.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i olika aktiviteter som utfördes med ett visst överlapp. Efter en inventering av datakällor som skulle publiceras utfördes samma aktiviteter per datakälla. 1. Bearbetning och konvertering av data till lämpliga format, minst 2 olika format. 2. Utveckling av ramverket för publicering. 3. Test genomfördess parallellt med utveckling. 4. Dokumentation av ramverk/API samt dokumentation av datakällorna. 5. Publicering av datakällorna som öppna data.

Externa länkar

Öppna data på SGU Atom flöden för SGUs öppna data

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.