Grönt Korrosionsskydd - ett svensk-kinesiskt samarbetsprojekt

Diarienummer 2013-02073
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 4 704 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01063-en