Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grönovation i praktiken

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 440 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med det första delprojektet var att via en enkät få en bild av hur aktörer i lantbruksbranschen ser på a) de viktigaste innovationerna i modern tid och b) viktiga innovationsbehov för framtiden. Det har uppnåtts. Det andra delprojektet syftade till att utveckla ett affärsutvecklingsverktyg benämnt NPK, för Nytta, Produkt, Kommunikation. Detta har vi också uppfyllt, men har under vägens gång också upptäckt behov av ytterligare utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Det bakomliggande syftet med projektet var att öka innovationsförmågan bland lantbrukare och andra i lantbrukssektorn. Vi har genomfört analys av enkätsvar från 372 respondenter och kunde identifiera strategiska innovationsbehov. Genom den i projektet utvecklade metoden NPK finns ett verktyg som kan bistå yrkesverksamma i hanteringen av innovativa processer. Såväl enkäten som metoden har spridits vid både konferenser och hos ett par företag, vilket indikerar att projektet haft effekt.

Upplägg och genomförande

Enkätmaterialet var omfattande och innehöll bl.a. svar på frågor med öppna svarsalternativ. Vidare var enkäten egentligen 8 enkäter. Vi sammanställde en databas med enkä-terna och skrev då rent de formuleringar som respondenterna nedtecknat. Nästa steg var tolkning av dessa med nyckelord i separat kolumn. Analysmatrisen innehöll 10 534 celler. Utifrån tolkningarna gjordes sedan analys i två steg. NPK-metoden utvecklades av Charlotte Norrman och Per Frankelius genom interaktivt tankearbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05248

Statistik för sidan