Gröna lim för trä- och spånskiva baserade på massafabrikens sidoströmmar

Diarienummer 2017-05405
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Dept. of Fibre and Polymer Technology
Bidrag från Vinnova 2 032 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2021
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång Forskarstudier i industrisamverkan inom Treesearch