Gröna lim för trä- och spånskiva baserade på massafabrikens sidoströmmar

Diarienummer 2017-05405
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Dept. of Fibre and Polymer Technology
Bidrag från Vinnova 2 032 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2021
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång Forskarstudier i industrisamverkan inom Treesearch

Syfte och mål

I det här projektet kommer vi att undersöka användningen av sidoströmmar från massaindustrin som limbindemedel för trä och spånskivor baserade på träflis. Det föreslagna projektet, som syftar till att utveckla nya, formaldehydfria lim från förnybara resurser, för samman experter inom polymer/lim/träkemi med experter på skogs-/träprodukter. Projektet möjliggör inhämtandet av ny, grundläggande kunskap samtidigt som man utvecklar gröna lim, vilket värdeförmerar sidoströmmar från massaindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Förutom att öka den grundläggande kunskapen om biobaserade lim, bidrar projektet till den utmanande övergången till ett mer hållbart samhälle, samtidigt som man värdeförmerar en lågvärdig sidström i massaindustrin och minskar utsläpp/exponering av formaldehyd. En sådan utveckling möjliggör ett symbiotiskt samband mellan massa- och spånskiveindustrin, vilket inte bara resulterar i bättre resursanvändning utan också skapar ytterligare affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft för Sverige inom dessa sektorer

Planerat upplägg och genomförande

I princip har projektet två huvuddelar; 1) Fraktionering av sidströmmar och karakterisering av fraktionerna, tillsammans med våra industripartner, och 2) Utvärdering av limegenskaper i faner och spånskivor, i labskala på KTH. De starkaste kandidaterna kommer sen att utvärderas under industriellt mer relevanta förhållanden tillsammans med våra samarbetspartenr vid Linnéuniversitetet. Att uppnå grundläggande förståelse för vilka faktorer som styr vidhäftningen i dessa material kommer att försöka åstadkommas med hjälp av sofistikerade tekniker, alla tillgängliga hos KTH.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.