GRID Enabled Scalable Self-organizing Services (GES3)

Diarienummer 2003-00950
Koordinator Truvé & Vasell Innovation AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2003 - september 2006
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.tvinnovation.se/projects/ges3