GREEN-T - Gröna terminaler för nästa generations trådlösa system

Diarienummer 2011-01903
Koordinator Huawei Technologies Sweden AB
Bidrag från Vinnova 855 221 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Green-T är att utveckla och utvärdera lösningar för energieffektiva mobila terminaler, till exempel smartphones. De senaste åren har mobila terminaler fått mycket nya funktioner och användningsområden, men tyvärr har inte batterikapaciteten utvecklats i samma takt. Projektet har utvecklat lösningar för att effektivt använda sig av de resurser som moderna terminaler har, till exempel beräkningskapacitet, minne, positionering och flera radiointerface, för att kommunicera på energieffektiva sätt.

Resultat och förväntade effekter

Huawei har utvecklat och utvärderat lösningar inom två områden. Det första är användning av multipla radiointerface på effektivt sätt, där vi har funnit att Wi-Fi har stor potential för energieffektiv kommunikation. Vi har därför tagit fram en lösning för energieffektiv mobilitet för 802.11. Det andra området är samarbete mellan terminaler för effektivare kommunikation där den mest lovande lösning vi studerat använder separata vägval för upplänk respektive nedlänk.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete med partners inom Celtic-konsortiet vilket lett till vissa utmaningar när partners fått lämna projektet på grund av utebliven finansiering i några länder. Huaweis delprojekt har fungerat väl och framförallt utförts genom simuleringsstudier av olika tekniska lösningar. Projektet har lyckats uppfylla målen med betydligt lägre kostnader än budgeterat tack vare att en del av arbetet utförts av yngre forskare under handledning av mer seniora forskare.

Externa länkar

Projektets webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.