Green IT Homes

Diarienummer
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - september 2010
Status Avslutat