Green Engines II

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01325

Statistik för sidan