Green Business Development

Diarienummer 2012-02136
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och mål har varit att beskriva ett antal relevanta, befintliga gröna affärsmodeller på svenska företag och beskriva deras effekt samt beskriva och definiera vad som menas med ´Green Business Model´. Detta har uppnåtts genom de totalt 15 CASE rapporterna. Vidare genom de rapporter som har publicerats av det övergripande Nordisk Innovations finansierade projekt, Green Business Model Innovation (GBMI), se www.nordicinnovation.org. I GBMI rapporterna har de 15 CASE rapporterna varit ett viktigt underlag.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är värdefullt för VINNOVA och deras nordiska systerorganisationer, OECD, men även för de deltagande och andra företag som får en möjlighet att jämföra sig och hitta positiva idéer från andra företag.

Upplägg och genomförande

En övergripande scanning skedde av potentiella företag och därefter valdes ett antal ut så att de CASE har en affärsmodell som består av åtminstone en av följande komponenter: ´Cradle-2-cradle/life cycle´, ´Take back´, ´Green Supply Chain Management´, ´Industrial Symbiosis´, ´Product Service Systems´. Därefter valdes CASE som kompletterar varandra och visar på olika övergripande typer av Green Business Models. Datainsamlingen skedde genom studiebesök, intervjuer, enkäter och genomgång av hemsidor och skriftlig dokumentation. Företagen har läst och godkänt rapporterna.

Externa länkar

Green Business Model Innovation: Conceptualisation, Next Pra... - NORDIC INNOVATION REPORT 2012:12 // OCTOBER 2012 Short Guide to Green Business Model Innovation - NORDIC INNOVATION REPORT 2012:19 // OCTOBER 2012 Green Business Model Innovation - Conceptualization report - NORDIC INNOVATION REPORT 2012:16 // OCTOBER 2012 Green Business Model Innovation - Business case study compendium - NORDIC INNOVATION REPORT 2012:15 // OCTOBER 2012 Green Business Model InnovationEmpirical and literature studies - NORDIC INNOVATION REPORT 2012:20 // OCTOBER 2012 Alla 15 CASE rapporterna. Filen finns tillgänglig tom den 30 april 2013

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.