GRAphene-based Flexible neural Interfaces for the control of Neuroprosthetic devices (GRAFIN)

Diarienummer 2017-05109
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 1 954 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Deltagande i grafen-projekt initierade genom Flagship ERA-NET JTC2017 och JTC2019

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utforska potentialen för grafenbaserade teknologier inom neurala gränssnitt för nervsignalstyrda proteser. Som första studie på människor kommer grafenelektroder testas på amputerade individer för att läsa av elektromyografiska signaler samt sända känselsignaler tillbaka till individen med hjälp av elektrisk stimulering.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från det här projektet kommer flytta fram frontlinjen för grafenbaserad teknik och öka dess tekniska mognadsgrad inom medicinska applikationer genom att bidra till ökad klinisk acceptans för grafenmaterial.

Planerat upplägg och genomförande

Det här är ett treårigt europeiskt projekt inom ramen för FLAG-ERA. Chalmers Tekniska Högskola, den svenska parten, är inom projektet ansvarig för applicering och validering av de grafenbaserade neuromuskulära gränssnitten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.