Gränsskiktsmaterial

Diarienummer
Koordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03230

Statistik för sidan