Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gränsöverskridande forskarskola i biomaterial

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01070

Statistik för sidan