Grafiklösningar för mobiltelefoner

Diarienummer 2006-03806
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Lund
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - juni 2010
Status Avslutat