Gothia Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2016

Diarienummer 2016-01611
Koordinator GOTHIA INNOVATION AB - GSP Inkubator
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - december 2018
Status Beslutat
Ansökningsomgång 2016-00268-en

Syfte och mål

Syftet med det stöd som ges genom utlysningen är att, tillhandahålla finansiering för externa kostnader relaterade till verifieringsaktiviteter, för de företag som inkubatorn ger affärsutvecklingsstöd. Målet är att bidra till en snabb och effektiv inkubationsprocess för nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

Förväntade effekter och resultat

Gothia Inkubator är övertygad om att startups genom Gothia Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2016 snabbare kommer att kunna komma i kontakt med potentiella kunder och partners. Gothia Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2016 kommer också att attrahera annan medfinansiering som ytterligare underlättar för fokus på rätt saker. Det förväntade resultatet är att tiden mellan idé till inbetalning kortas.

Planerat upplägg och genomförande

Ansökan sker i enlighet med Utlysning och med hjälp av Mall för ansökan Verifiering Excellens. Bedömning sker genom att ansökan presenteras av ansvarig affärscoach i samband med nästkommande Gothia Inkubators möte Tre kriterier för bedömning: 1. Relevans i förhållande till företagets plan för produktutveckling 2. Val av verifieringsaktivitet och dess Potential 3. Team och genomförbarhet Företag ska återrapportera utfall.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.