Gothenburg Startup Hack

Diarienummer 2015-02496
Koordinator Gothenburg Startup Hack
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Gothenburg Startup Hack genomfördes framgångsrikt med över 100 deltagare på tävlingen i sig själv och sedan över 300 besökare till den öppna delen av hacket. Fem lag arbetade specifikt med utveckling av digitala prototyper som bygger på öppen data.

Resultat och förväntade effekter

Genom våra digitala kanaler spreds ordet om vikten av att arbeta med utvecklingen av applikationer som bygger på öppen data. Flera av våra lag arbetade dedikerat med öppna datakällor varav flera idag ombildats till faktiska företag.

Upplägg och genomförande

Gothenburg Startup Hack genomförde på ett tillfredsställande sätt där en värld av hackande och digital produktutveckling öppnades för staden startupscen och allmänhet. Då initiativet växer stort kommer det ställas större krav i framtiden på att ha anställda i föreningen vilket inte förekom 2015.

Externa länkar

www.gbgstartuphack.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.