GösKuha

Diarienummer 2015-03123
Koordinator Svensk Fiskodling AB
Bidrag från Vinnova 18 205 kronor
Projektets löptid maj 2015 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Svensk Fiskodling AB har tack vare resebidraget kunna knyta två viktiga kontakter inför en Eurekaansökan att möjliggöra gösyngelproduktion året om.

Resultat och förväntade effekter

Resan ledde till att en ansökningsformulering inför ett Eurekaproejkt har initierats mellan de intresserade parterna. Detta ska leda till att minst tre gösodlingsföretag ska kunna öka produktionskapaciteten genom att komma samman och metodförbättra yngelproduktion.

Upplägg och genomförande

I Rotterdam utbyttes kunskap och förväntan mellan parterna. Under mötet formades en idé om hur projektet skulle kunna läggas upp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.