GoodGame - Steg 2

Diarienummer 2012-03886
Koordinator BeeMobile Consulting AB - BeeMobile Consulting AB, Huvudkontor
Bidrag från Vinnova 555 180 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har ett pilotprojekt som vi kör med en av våra kunder med sikte på fortsatt samarbete. Vi räknar med att få igen vår investering inom 3 år och har alltså uppfyllt syftet med en betalande kund.

Resultat och förväntade effekter

Appen skall lanseras som en fungerande prototyp under parollen ´Community Preview´, dvs tillgänglig för en exklusiv grupp för de första testerna. Vi kommer att mäta utfallet i takt med att användarantalet ökar.

Upplägg och genomförande

Genomförande fasen har fokuserat mycket på de tekniska detaljerna och paketering och produktifiering av gamification konceptet. En hel del försäljning och PR arbete har slutförts med goda resultat och bra framtidsutsikter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.