GoINN

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 11 600 000 kronor
Projektets löptid mars 2007 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03353

Statistik för sidan