Go Global Medtech 2015

Diarienummer 2015-03301
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med programmet är att svenska medtech företag ska få kunskaper och instrument så att de vågar att sälja sina produkter på en internationell marknad. Målet är att hälften av företagen ska ha sålt sin första produkt i ett land utanför Sverige under 2016.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna är att de deltagande företagen ska ha exporterat till sitt första land och att därmed exportinkomster och arbetstillfällen skapas. Dessa resultat kommer först att kunna ses efter 2016 och framåt.

Upplägg och genomförande

Programmet har genomförts vid fem tillfällen om två dagar sedan april månad. Avslutningen genomfördes den 9 nov där bolagen presenterade sin plan för internationalisering för en expertpanel. Ett bolag valdes till vinnare av den bästa planen!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.