Go Global Medtech 2012

Diarienummer
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att lära deltagande företag allt de behöver veta för att börja exportera sina produkter. Målet med programmet för 2012 är uppfyllt eftersom att av totalt 7 medverkande bolag, som slutfört programmet, har 4 st sålt utanför Sverige under 2013.

Resultat och förväntade effekter

Omsättning såväl som antalet anställda har ökat i bolagen efter att de genomfört utbildningen. Fyra av bolagen har haft intäkter från exportförsäljning.

Upplägg och genomförande

Fem tillfällen har genomförts under året a två dagar varje tillfälle. Fokus har lagts på USA, Europa, Asien samt Finansiering. Bolagen har därefter i samband med avslutningen presenterat sin internationaliseringsplan för en expertpanel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.