GMP neurala progenitorceller for transplantation till ryggmärgsskador

Diarienummer 2016-04134
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för neurovetenskap
Bidrag från Vinnova 4 994 383 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel 2016

Syfte och mål

Transplantation av neurala celler som behandling av ryggmärgsskador är just nu långt från kliniken med flera etiska, logistiska och praktiska problem. Här föreslår vi ett projekt med målet att utveckla neurala celler för transplantation från en förnybar stamcellskälla som en produkt som kommer att kvalitetssäkras långt i förväg och kan förvaras som ett läkemedel ´på hyllan´ på sjukhusen.

Förväntade effekter och resultat

En förnybar källa av kvalitetssäkrade stamcells-deriverade neurala celler som förvaras som ett läkemedel ´på hyllan´ för transplantation kommer att minimera etiska, logistiska och praktiska problem, eftersom cellerna inte kommer från embryonal vävnad, sjukhusen behöver ingen stamcellsexpertis och testade celler finns alltid tillgängliga, så sjukhusen riskerar inte att förbereda patienter inför transplantation i onödan, när tillgången på högkvalitativa celler från embryo är oklar.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt kommer att utföras i samarbete mellan Karolinska institutet och BioLamina där KI står för stamcells och prekliniska transplantations expertisen och BioLamina för utveckling av GMP matrix produkter essentiella för derivering av kliniskt användbara neurala celler för transplantation. Delmål: GMP graderad matrix MX111 som kommer att säljas av BioLamina En produkt av standardiserade ´redo att användas´ neurala celler för pre-kliniska försök Biologiskt läkemedel i form av ´redo att användas´ GMP neurala celler för transplantation till ryggmärgsskadade patienter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.