Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GLVII , a novel biopolymer-based material for accelerated repair of tendon / ligament injuries.

Diarienummer
Koordinator GLENPHARMA AKTIEBOLAG - Glenpharma AB
Bidrag från Vinnova 16 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Att deltar i flera Matchmaking Events i kina för att hitta en lämplig licensetagare till vår patent.

Resultat och förväntade effekter

Vi träffade minst 30 Kinesiska företag med intresse i vår verksamhet o forskningsinriktning. Andra möten med minst 4 av dessa planneras.

Upplägg och genomförande

Genom Face to face meeting i Beijing, Nanjing, Suzhou och Wuxi.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2018

Diarienummer 2018-03512

Statistik för sidan