Globelics´09 Conference: Dakar, Senegal

Diarienummer
Koordinator United Nations University- MERIT - UNU-MERIT
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03608

Statistik för sidan