Global Proteome Survey: Converting affinity proteomics into a

Diarienummer
Koordinator IMMUNOVIA AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00208

Statistik för sidan