Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Global Growth USA Immuno-Oncology 2017-18

Diarienummer
Koordinator Alligator Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 26 993 kronor
Projektets löptid januari 2018 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att etablera nya, och stärka befintliga, kontakter som kan resultera i samarbeten som i sin tur leder till långsiktig tillväxt av företaget. Flertalet möten hölls med läkemedels- och bioteknikföretag samt ledande akademiska/kliniska forskargrupper inom immunonkologi. För närvarande pågår fortsatt dialog och utvärdering av partnerskap med samtliga typer av aktörer, både gällande utlicensiering av Alligators läkemedelskandidater, samutveckling/in-licensiering från mindre bioteknikföretag samt utökade samarbeten med kliniska och prekliniska forskare

Resultat och förväntade effekter

Under evenemanget träffade vi många potentiella samarbetspartners och hade möjlighet att följa upp tidigare interaktioner och etablera nya kontakter. Flera diskussioner resulterade i intresse från båda parter att utvärdera partnerskap vidare. Förväntade effekter på kort sikt är att pågående diskussioner kommer att bidra till en lyckad ut-licensiering av någon av Alligators läkemedelskandidater, samt ytterligare stärka bolagets projektportfölj genom partnerskap med biotech och akademi. På längre sikt förväntas detta leda till ökad lönsamhet och tillväxt för företaget.

Upplägg och genomförande

Under en vecka hölls möten och seminarier med olika aktörer inom immunonkologi i Boston, New York och Bethesda. En stor del av programmet planerades av arrangörerna, men deltagarna hade också möjlighet att göra egna arrangemang. Kombinationen av förbokade möten med farmabolag, öppna seminarier och mingelevents innebar möjlighet att träffa prioriterade kontakter, samtidigt som det fanns möjlighet till oväntade möten, vilket blev väldigt produktivt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 januari 2018

Diarienummer 2017-05602

Statistik för sidan