Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Global Growth USA Immuno-Oncology 2017-18

Diarienummer
Koordinator IMMUNOVIA AB (PUBL) - IMMUNOVIA AB
Bidrag från Vinnova 58 892 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

The IO mission to US is expected to provide Immunovia with several new pharma partnership collaborations and hence the development of new innovative predictive (CDx) test solutions/products within IO. During the mission - we will initiate (and later follow-up) on partnering discussions with global pharma executives and identify suitable R&D partners and Clinical Development Centers for novel collaborations.

Resultat och förväntade effekter

The project (i.e. the mission to US east coast) allowed Immunovia to meet several different companies and different investigators of relevance to Immunovia´s business development. On the company (pharma) side - 5 of the face-to-face meetings held during the US stay have led to follow-up activities/interactions between Immunovia and pharma. On the investigator ( NIH/NCI/Dana Farber etc.) side we experienced several relevant discussions with researchers/tech trans manegers/consultants with regard to the Immunovia technology platform (IMMrayTM).

Upplägg och genomförande

Immunovia and two pharma companies/investigators are now discussing concrete project activities, where Immunovia will use it´s IMMrayTM platform to provide services to pharma in regard to patient sample differentiation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 december 2017

Diarienummer 2017-05270

Statistik för sidan