Global Access Program

Diarienummer 2016-02763
Koordinator TRIPPUS EVENT SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 118 288 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi ville få en tydlig bild av vår konkurrenskraft internationellt och hur efterfrågan på vår typ av produkt ser ut, för att kunna fatta ett beslut om hur vi går vidare med vår internationalisering. Rapporten från projektet har gett oss en mycket tydlig bild.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en rapport som berättar om hur den amerikanska marknaden för vår typ av tjänst ser ut, profilen på de viktigaste konkurrenterna och deras prisbild samt ett förslag på en etableringsplan för Trippus i USA. Den positiva rapporten har inspirerat oss att göra en större satsning internationellt.

Upplägg och genomförande

Vårt team med MBA-studenter bestod av sex seniora personer med erfarenhet från flera branscher. Vi träffades fysiskt vid två tillfällen under projektet och hade däremellan löpande kontakt via telefon/skype. Teamet genomförde 150 intervjuer med kunder, potentiella kunder, konkurrenter och anställda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.